کابل
25

29° / 14°
  • نیمه ابری
باکو
25

17° / 9°
  • ابری
بشکیک
25

31° / 14°
  • کاملا ابری
دوشنبه
25

32° / 17°
  • آفتابی
بغداد
25

26° / 13°
  • نیمه ابری
اسلام آباد
25

35° / 20°
  • آفتابی
تهران
25

18° / 10°
  • نیمه ابری
مزار شریف
25

36° / 13°
  • نیمه ابری
قندهار
25

38° / 19°
  • بخار
هرات
25

37° / 12°
  • آفتابی
سرخط خبرها شنبه ۵ ثور ۱۳۹۴
ادامه خبرها