کابل
23

27° / 13°
  • نیمه ابری
باکو
23

26° / 17°
  • ابری
بشکیک
23

22° / 10°
  • نیمه ابری
دوشنبه
23

22° / 12°
  • نیمه ابری
بغداد
23

37° / 24°
  • گرد و غبار
اسلام آباد
23

37° / 23°
  • نیمه ابری
تهران
23

33° / 23°
  • نیمه ابری
مزار شریف
23

32° / 19°
  • نیمه ابری
City not found.
هرات
23

31° / 16°
  • نیمه ابری
سرخط خبرها شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۴
ادامه خبرها